love taweez-6 - .ladki patane ka jadu.,.,.,. love taweez-5 - .ladki patane ka jadu.,.,.,. mahbob ka nraz hona-4 - .ladki patane ka jadu.,.,.,. mahbob ka nraz hona-3 - .ladki patane ka jadu.,.,.,. love taweez-7 - ,ladki patane ka jadu,.,.,., love taweez-6 - ,ladki patane ka jadu,.,.,., mohbat ma nakame-8 - ,ladki patane ka jadu,.,.,., mohbat ma nakame-7 - ,ladki patane ka jadu,.,.,., bandish ka tor-4 - .bandish ka tor.,.,.,. bandish ka tor-3 - .bandish ka tor.,.,.,. bandish ka tor-2 - .bandish ka tor.,.,.,. bandish ka tor-1 - .bandish ka tor.,.,.,. bandish ka tor-4 - ,bandish ka tor,.,., bandish ka tor-3 - ,bandish ka tor,.,., bandish ka tor-2 - ,bandish ka tor,.,., bandish ka tor-1 - ,bandish ka tor,.,., sohar ko rahy rast py lana-14 - .shohar ko rahe rast py lana.,.,.,., sohar ko rahy rast py lana-13 - .shohar ko rahe rast py lana.,.,.,., sohar ko rahy rast py lana-12 - .shohar ko rahe rast py lana.,.,.,., sohar ko rahy rast py lana-11 - .shohar ko rahe rast py lana.,.,.,., sohar ko rahy rast py lana-5 - ,shohar ko rahe rast py lana,.,.,., sohar ko rahy rast py lana-4 - ,shohar ko rahe rast py lana,.,.,., sohar ko rahy rast py lana-3 - ,shohar ko rahe rast py lana,.,.,., sohar ko rahy rast py lana-2 - ,shohar ko rahe rast py lana,.,.,., marriage istikhara-13 - .taweez for marrriage.,.,.,. marriage istikhara-12 - .taweez for marrriage.,.,.,. marriage istikhara-11 - .taweez for marrriage.,.,.,.

« < 1 2 3  4  5 6 7 > »